Home1.jpg (1072 bytes) Onas.jpg (1060 bytes) Produkty.jpg (1307 bytes) Katalog.jpg (1164 bytes) Kontakty.jpg (1249 bytes) Email.jpg (1122 bytes)

 

Firma G R A F O K O M â s.r.o. je česká firma, která vznikla v r. 1992. Naše firma zajišťuje prodej a servis náhradních dílů pro kompresory a vývěvy v rámci vakuového programu od světoznámého výrobce RIETSCHLE (SRN).

Chceme Vás ujistit, že pro naší firmu je naprostou samozřejmostí Vám dodávat zařízení od špičkového výrobce.

Nesmíte zapomenout ani na ekologickou stránku výběru zařízení (kompresoru, vývěvy ) nízká hladina hluku, nezávadnost a šetrnost k okolí odlučovače, separátory.

Dalším důležitým cílem v oblasti vakua a stlačeného vzduchu je snižování vstupních, investičních, energetických a provozních nákladů.

 

Obory, kde se vyskytuje RIETSCHLE :

Automobil.průmysl

Obchod se stroj.výr.

Výroba domác.přístr.

Čištění odpadních vod

Ochrana staveb

Výroba důlní techniky

Dent.-medic.výr.

Papírenský průmysl

Výroba kartonáže

Ekologická technika

Pily

Výroba kotlů

Elektro-dílny

Plánovací společnosti

Výroba nábytku

Elektron.výroba

Potravinářský prům.

Výroba oceli

Exportní podniky

Potřeby pro laborat.

Výroba optiky

Farmaceutická výroba

Potřeby pro nemocnice

Výroba pecí

Galvanotechnika

Přísluš. pro autoprůmysl

Výroba převodovek

Grafická sdružení

Serv.vakuov.pump

Výroba sportov.potřeb

Grafické potřeby

Servisní podniky

Výroba umělých hmot

Gumárenství

Stavební firmy

Výroba zvláštní techniky

Chem.-tech. výroba

Stavebnictví

Vzduchotech. zařízení

Kancelářské potř.

Stroje na výr. obalů

Vzduchotechnika

Kožařský průmysl

Strojírenství

Zahradnické potřeby

Mater.na obal.tech.

Úřady

Zařízení nemocnic

Materiál na obal. techn.

Velkoobchod se stroj. výr.

Zařízení obchodů

Mezinárodní úřady

Výr. grafic.strojů

Zpracování dřeva

Mlékárny

Výr.řeznic.strojů

Zpracování kovů

Mlýny

Výr.strojů pro dřev.prům.

Zpracování uměl.hmot

Nákupní sdružení

Výroba cigaret

Zušlechťování kovů